Ngày 08/08/2018

Chính sách Bảo Mật

Các thông tin thu thập được từ người sử dụng với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ người dùng được tốt hơn.
Chính sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Các thông tin thu thập được từ người sử dụng với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ người dùng được tốt hơn.

Giải thích chính sách riêng tư:

 • Loại thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
 • Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình.

Chúng tôi thu thập thông tin bằng hai cách:

 • Thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: Khi khách hàng thực hiện đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: tên, điện thoại, email.
 • Thông tin chúng tôi nhận được từ việc khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các dịch vụ mà khách hàng sử dụng. Thông tin này bao gồm:
  • Thông tin về thiết bị. Chúng tôi có thể thu thập những thông tin cụ thể về thiết bị (như kiểu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, ký hiệu nhận dạng duy nhất của thiết bị và thông tin mạng)
  • Thông tin nhật ký. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập và lưu trữ các thông tin nhất định trong nhật ký máy chủ.
  • Một số chức năng được sử dụng. Camera trong ứng dụng để chụp ảnh sản phẩm phần mềm, giúp khách hàng tạo hình ảnh sản phẩm cho ứng dụng thuận tiện hơn, kết nối máy in thông qua bluetooth.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ, nhằm phát triển các dịch vụ mới.

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của khách hàng để thông báo cho khách hàng biết về dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như cho khách hàng biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

Chúng tôi sẽ đề nghị khách hàng đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng

Bất cứ khi nào khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó. Khi cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của khách hàng.

Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm miễn phí theo yêu cầu hỗ trợ từ phía khách hàng.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

 • Có sự đồng ý của khách hàng. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài khi chúng tôi có sự đồng ý của khách hàng.
 • Vì lý do pháp lý. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:
  • Đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
  • Thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
  • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.

Thay đổi

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của khách hàng theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư).