Đầu đọc mã vạch cũ

Với chi phí thấp , nhưng bạn lại cần một đầu đọc mã vạch có khả năng đọc tốt, nhạy. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các dòng đầu đọc mà chúng tôi đang thanh lý ( hàng trung bày,,thanh lý hộ khách..)
Sản phẩm vẫn được bảo hành 06 tháng với chi phí tiết kiệm nhất so với sản phẩm mới.
Cam kết đầu đọc mã vạch đúng hãng, không lỗi